27 กุมภาพันธ์ 2562 “แม่ฮ่องสอน”ชิงเผาก่อนเดทไลน์สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

ที่มา: http://www.siamrath.co.th/n/67201

บริเวณบ้านจอมแจ้ง หมู่ 1 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมทำกิจกรรมชิงเผาทำแนวกันไฟป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยตำบลแม่สะเรียง ได้จัดให้มีกิจกรรมกำจัดเศษวัชพืชและเศษใบไม้แห้งที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยทำการชิงเผาและทำแนวกันไฟ เป็นการป้องกันจุดเสี่ยงไม่ให้เกิดไฟป่า โดยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านจอมแจ้ง ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวมใต้และสมาชิกอาสารักษาดินแดน อำเภอแม่สะเรียง นำชาวบ้านบ้านจอมแจ้งร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่วนที่วัดพระธาตุดอยกองมู แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง หน่วยควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน ได้นำกำลังไปทำการชิงเผาใบไม้ที่ร่วงหล่นบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมให้น้อยลง ทั้งนี้ในแต่ละปี บริเวณพื้นที่ดังกล่าวมักจะมีการลักลอบเผาป่า ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและก่อมลพิษทำให้ค่าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อประชาชนในตัวเมืองโดยตรง สำหรับค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมคอน ในวันนี้ 27 ก.พ.2562 เครื่องตรวจวัดไม่มีการรายงานค่าการตรวจวัดแต่อย่างใด คาดว่าเครื่องอาจจะขัดข้อง โดยก่อนหน้านั้นได้มีรถของหน่วยงานรัฐหน่วยงานหนึ่งไปพ่นฝอยละอองน้ำติดกับเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง ต่อเนื่องมาแล้วหลายวัน อย่างไรก็ตามสำหรับในวันนี้ สภาพอากาศในตัวเมืองมีแต่หมอกควันไฟป่าลอยปกคลุมเต็มไปทั่วบริเวณ สาเหตุมาจากควันไฟป่าที่มีการชิงเผาล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้ ทำให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน ต้องใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองไปทำงาน